بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام و ملل ایرانی 5 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام و ملل ایرانی 5 اپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه 704 با عنوان ورود سالانه ی 15 میلیون پرونده به دادگستری ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 704 با عنوان ورود سالانه ی 15 میلیون پرونده به دادگستری ایران بسته هستند

اطلاعیه 703 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص باز هم اخراج 2 بهائی از دانشگاه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 703 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص باز هم اخراج 2 بهائی از دانشگاه بسته هستند

اطلاعیه 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 702 با موضوع اخراج پناهجویان در اتن به ترکیه بسته هستند

مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 27 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 27 مارس 2016 بسته هستند

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 3 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 3 آپریل 2016 بسته هستند

جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در مورخه 15.آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در مورخه 15.آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر یکشنبه 17 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر یکشنبه 17 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه بسته هستند