بایگانی ماهیانه: مارس 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن بسته هستند

اطلاعیه شماره 692 کمیته دفاع از پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 692 کمیته دفاع از پیروان ادیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1394

نمودار : سامان راکی گزارش : فرهاد نصیری 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1394 بسته هستند

فراخوان جلسه ی آموزشی کمیته ی آموزش و پژوهش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی آموزشی کمیته ی آموزش و پژوهش بسته هستند

اطلاعیه شماره 691 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز 8 مارس روز جهانی زن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 691 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز 8 مارس روز جهانی زن بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 12 مارس

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 12 مارس بسته هستند

اطلاعیه شماره 689 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی زن 8 مارس

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 689 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی زن 8 مارس بسته هستند

کارت تبریک 690 نمایندگی مالزی به مناسبت روز جهانی زن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای کارت تبریک 690 نمایندگی مالزی به مناسبت روز جهانی زن بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند