بایگانی ماهیانه: مارس 2016

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی کمیته کودک در تاریخ 27 فوریه بسته هستند

گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ 6 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 13 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 13 مارس 2016 بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک با موضوع زن در تاریخ 13 مارس

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک با موضوع زن در تاریخ 13 مارس بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی در تاریخ 4 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی در تاریخ 4 مارس 2016 بسته هستند

کارت تبریک کمیته زنان به مناسبت روز جهانی زن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای کارت تبریک کمیته زنان به مناسبت روز جهانی زن بسته هستند

اطلاعیه شماره 893 کمیته کودک در خصوص مادران در بند

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 893 کمیته کودک در خصوص مادران در بند بسته هستند