بایگانی ماهیانه: مارس 2016

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورگ برمن و زاگسن آنهالت 2 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورگ برمن و زاگسن آنهالت 2 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان مراسم سیزده بدرانه در رادیو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مراسم سیزده بدرانه در رادیو بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بسته هستند

اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان بسته هستند