بایگانی ماهیانه: فوریه 2016

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل در بهمن ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل در بهمن ماه 1394 بسته هستند

گزاش صوتی جلسه اعضای نمایندگی کلن در تاریخ 13 فوریه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزاش صوتی جلسه اعضای نمایندگی کلن در تاریخ 13 فوریه 2016 بسته هستند

گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از محیط زیست بسته هستند

اطلاعیه 687 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 687 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات بسته هستند

اطلاعیه شماره 688 کمیته ی ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 688 کمیته ی ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه داخلی نمایندگی مالزی 4 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه داخلی نمایندگی مالزی 4 مارس 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی سوئیس در تاریخ 14 فوریه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی سوئیس در تاریخ 14 فوریه 2016 بسته هستند

به پیوست گزارش نقض حقوق هنرمندان در بهمن ماه 1394

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای به پیوست گزارش نقض حقوق هنرمندان در بهمن ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در ماه بهمن 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در ماه بهمن 1394 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 27 فوریه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 27 فوریه بسته هستند