بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

دستور العمل نحوه ی همکاری با بخش رادیو

ارسال شده در مطالب و مقالات | دیدگاه‌ها برای دستور العمل نحوه ی همکاری با بخش رادیو بسته هستند

اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 674 کانون

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 674 کانون بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش بسته هستند