بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

گزارش موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در دی ماه سال 1394

  نمودار از: سامان راکی Saman  Raki گزارش ماهانه نقض حقوق کودک در دی ماه ۹۴ تهیه و تنظیم گزارش از: فرهاد نصیری

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در دی ماه سال 1394 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ یکشنبه 31 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ یکشنبه 31 ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش در تاریخ 25 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش در تاریخ 25 ژانویه بسته هستند

اطلاعیه شماره 675 نمایندگی سوئد با موضوع بحران خودکشی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 675 نمایندگی سوئد با موضوع بحران خودکشی در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 24 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 24 ژانویه بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در 10 ژانویه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در 10 ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند