بایگانی ماهیانه: نوامبر 2015

فراخوان جلسه ماهانه و انتخاب مسئول نمایندگی ترکیه در تاریخ 11 نوامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه و انتخاب مسئول نمایندگی ترکیه در تاریخ 11 نوامبر بسته هستند

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از جوان و دانشجو در 16 نوامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از جوان و دانشجو در 16 نوامبر بسته هستند

فراخوان جلسه ی نمایندگی سویس را در تاریخ 8 نوامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی نمایندگی سویس را در تاریخ 8 نوامبر بسته هستند

فراخوان نمایندگی های هانوفر و الدنبورک/برمن تاریخ 7 نوامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی های هانوفر و الدنبورک/برمن تاریخ 7 نوامبر بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن در تاریخ 8 نوامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن در تاریخ 8 نوامبر بسته هستند