بایگانی ماهیانه: جولای 2015

فراخوان جلسه ی عمومی به تاریخ 2آگوست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی به تاریخ 2آگوست بسته هستند

فراخوان نمایندگی هاوفر و الدنبورگ برمن در تاریخ 1 آگوست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هاوفر و الدنبورگ برمن در تاریخ 1 آگوست بسته هستند

لینک گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 20 یولی

برای مشاهده کلیلک کنید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 20 یولی بسته هستند

اطلاعیه 628 کمیته زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 628 کمیته زنان بسته هستند

فراخوان جلسه ی نمایندگی ترکیه به تاریخ 26 یولی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی نمایندگی ترکیه به تاریخ 26 یولی بسته هستند

فراخوان 25 یونی نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 25 یونی نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئیس

برای مشاهده کلیک کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئیس بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه 11 یولی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن

برایی مشاهده کلیک کنید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه 11 یولی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن بسته هستند

فراخوان جلسه ی آموزشی کمیته ی آموزش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی آموزشی کمیته ی آموزش بسته هستند

فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته ی زنان به تاریخ 22 یولی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی سخنرانی کمیته ی زنان به تاریخ 22 یولی بسته هستند