بایگانی ماهیانه: ژوئن 2015

اطلاعیه 622 نمایندگی گیسن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 622 نمایندگی گیسن بسته هستند

اطلاعیه شماره ی 621 نمایندگی اشتوتگارت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ی 621 نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند

اطلاعیه شماره 620 نمایندگی هانوفر

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 620 نمایندگی هانوفر بسته هستند

جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر با همکاری امنستی در تاریخ 29و30 مای 2015

برای مشاهده کلیک کنید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر با همکاری امنستی در تاریخ 29و30 مای 2015 بسته هستند

اطلاعیه 620 نمایندگی هانوفر

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 620 نمایندگی هانوفر بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی ماهانه به تاریخ 7 یونی ساعت 16

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی ماهانه به تاریخ 7 یونی ساعت 16 بسته هستند

فراخوان جلسه ی کمیته ی آموزش به تاریخ 8 یونی ساعت 20

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی کمیته ی آموزش به تاریخ 8 یونی ساعت 20 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایتدگی های هانوفر و الدنبورک /برمن برای روز شنبه 6 یولی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایتدگی های هانوفر و الدنبورک /برمن برای روز شنبه 6 یولی بسته هستند