بایگانی نویسنده: admin

کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

معرفی کتاب جدید در کتابخانه

ارسال شده در مطالب و مقالات | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب جدید در کتابخانه بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی هانوفر در تاریخ 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی هانوفر در تاریخ 7 مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه 722 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشگاهی شدن خدامی مساجد

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 722 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشگاهی شدن خدامی مساجد بسته هستند

اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 721 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن 11/ 06 /2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن 11/ 06 /2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016 بسته هستند

اطلاعیه 718 کمیته دفاع از حقوق کودک

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 718 کمیته دفاع از حقوق کودک بسته هستند

اطلاعیه 717 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص 4 ژوئن روز جهانی منع کودک آزاری

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 717 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص 4 ژوئن روز جهانی منع کودک آزاری بسته هستند